Skjermdump fra Samkjørt podcast

Samkjørt

En podcast fra prosjektet «Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg»

I prosjektet » Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg» ser Drammen bibliotek og Indre Østfold bibliotek nærmere på effekter og utfordringer ved både samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg.

Prosjektet resulterte blant annet i en podcast-serie der en diskuterer og problematiserer rundt sammenslåing av bibliotek og kommunens servicefunksjon, ofte kalt innbyggertorg. Hva er fellesoppgaver og hva er ikke? Hvordan blir tjenestetilbudet bedre av å lokalisere bibliotek og innbyggertorg på samme sted? Er det første steg mot at bibliotekene forsvinner slik vi kjenner dem i dag? Eller er det en måte å bevare gode tjenestetilbud til innbyggerne i nærmiljøene?

i Episode 2 får vi i tillegg se og høre fra en Bransjedebatt i Drammen bibliotek med navnet: Ulike roller på samme møteplass: om organisering av bibliotek og innbyggertorg.

Hvilke fordeler og hvilke utfordringer møter man på i sammenslåingen av bibliotek og innbyggertorg?

Episode 1 – Intervju med prosjektleder Ina Synøve Borsheim
Episode 2 – Opptak fra Bransjdebatt som ble arrangert i Drammen bibibliotek. desember 2022. DELTAKERE: Karianne Aam – Seksjonsleder Bibliotek og samfunn i Viken fylkesbibliotek Tone Moseid – tidligere Biblioteksjef for Tønsberg og Færder bibliotek Lillian Røthe – Leder Innbyggerservice i Bergen kommune Marlene Uvsløkk – Seksjonsleder for servicetorget i Tromsø kommune . Ordstyrer: Hans Arne Odde
Bonusepisode: Reaksjoner fra paneldeltakerne etter bransjedebatten
Episode 3: Intervju med biblioteksjef i Drammen kommune Jørgen Hovde og biblioteksjef i Indre Østfold Elin Brandsrud
Episode 4: Lederdebatt på Mysen 19. 04.2023
Podcast fra erfaringskonferansen