Rapport : Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg

Rapport fra prosjektet om samorganisering av innbyggertorg og bibliotek i kommunene i Drammen og Indre Østfold.

PDF av sluttrapporten «Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg»

Prosjektet “Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg” er et toårig prosjekt gjennomført i perioden 01.06.2021 til 30.09.2023. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Indre Østfold kommune støttet av Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler.

Rapporten er delt inn i tre områder basert på målene i prosjektet.

  • Samorganisering og samlokalisering
  • Ulike roller på samme møteplass
  • Stedsutvikling

Rapporten forteller om prosjektarbeidet, hva prosjektgruppen har funnet ut og hvilke metoder som anbefales at brukes for de som skal inn i en samorganisering.

Det er ulike grunner til å slå sammen tjenestene og mange involvert i avgjørelsen enten det er i forbindelse med kommunesammenslåing, omorganisering i kommunen eller et forsøk på å spare penger.

Nyttig dokument for andre som jobber samorganisert

Rapporten gir en oversikt over prosjektets erfaringer om prosesser i samarbeid mellom bibliotek og innbyggertorg, samt både effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering, og har også med undersøkelser om hvordan innbyggere opplever den nye organiseringen i kommunene.

Gjennom dette prosjektet har Drammen og Indre Østfold hatt tid og ressurser til å jobbe med problemstillingene rundt samorganisering og samlokalisering. Denne rapporten kan være et nyttig dokument for andre som jobber samorganisert eller har en omorganisering i vente enten du er bibliotekar, servicearbeider i kommunen, leder, kommuneadministrasjon eller politiker.