Bibliotek og innbyggertorg- hva tenker innbyggerne, og hva mener de ansatte?

Resultat fra en undersøkelse blant de som bruker tjenester og de som leverer tjenester.

I prosjektet » Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg» ser Drammen bibliotek og Indre Østfold bibliotek nærmere på effekter og utfordringer ved både samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg.

En del av prosjektet har vært å gjennomføre to innbyggerundersøkelser. En undersøkelse er gjort før samlokaliseringen og den andre er gjort etter samlokaliseringen er innført.

I tillegg har de gjennomført en undersøkelse blant de ansatte i de berørte kommunene.

Innbyggerundersøkelsene er gjennomført av Opinion.

En undersøkelse gjort blant de ansatte involvert i samorganisering og samlokalisering.

Undersøkelsen er gjennomført desember 2022 og januar 2023 i Drammen kommune / Virksomhet bibliotek og møteplass og Indre Østfold kommune / Seksjon Innbyggertorg og bibliotek.

Rapporten er skrevet av prosjektleder Ina Synøve Borsheim med hjelp fra arbeidsgruppen bestående av Jonas Bertelsen Apeland, Frida Joakimsen Grønvold og Madelen Ramsøy.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med «Utvikling og digitalisering» i Drammen kommune med hjelp fra rådgiver Norunn Størdal.