Soner

TTT kartlegger i hvilken grad og på hvilken måte de ulike sonene i biblioteket brukes.
Publikumsarealet er på forhånd delt inn i soner – av typen skrankeområde, lesesal, hyller med skjønnlitteratur, osv. 

Soneinndelingen kan variere en god del fra sted til sted, avhengig av bibliotekets størrelse og fysiske organisering. I mange folkebibliotek finnes i hvert fall disse sonene:

  • Inngang/skrankeområde
  • Område for faglitteratur
  • Område for skjønnlitteratur
  • Avis- og tidsskriftavdeling
  • PC-område
  • Barneavdeling
  • Ungdomsavdeling
  • Musikkavdeling
  • Lesesal

Sonene bør tegnes inn på en gulvplan.
Det er lurt å gi en kort beskrivelse av hver sone, inkludert areal (ca. kvm) og antall sitteplasser (av ulike typer: PC, stol, sofa, …). Da blir det lettere å tolke tallene for hver sone i neste runde.

Ofte er det hensiktsmessig at sonene har samme type sitteplasser. Et eksempel: Hvis både arbeidsplasser ute i biblioteket og på grupperom er plassert i samme sone, vil det ikke være mulig å se om brukerne satt i grupperom eller ute i biblioteket ut fra tallene. Hvis disse i stedet var delt i to soner, er det enkelt å skille ved analyse av tallene som er samlet inn.

Eksempler på soneinndeling:

Soneinndeling ved Sandefjord videregående skole (2018):

Soneinndeling fra HumSambiblioteket (2017):

Ta gjerne kontakt med hhv Nina Therese Holmen (SVGS) eller Glenn Karlsen Bjerkenes (HumSam) hvis du vil ha flere detaljer om soneinndeling.

Ansvarlig for denne siden er Heidi Kristin Olsen

Sist oppdatert 11.6.20