Tverrgående trafikktelling i bibliotek

TTT – som står for tverrgående trafikktelling – er et instrument – altså et standardisert verktøy – for å kartlegge hvordan brukerne utnytter bibliotekets rom og ressurser. Metoden er utviklet for å samle inn relevant informasjon om lokal (intern) bruk av biblioteket på en enkel og rimelig måte.

Mye av bibliotekstatistikken blir registrert av automatiserte systemer. Det gjelder f.eks. bestand, antall utlån og antall besøk (når vi bruker besøksteller). Men for å få oversikt over virksomheten inne på biblioteket, må vi bruke manuelle metoder. Besøkstallene forteller oss bare hvor mange som kommer innom biblioteket – i løpet av en dag, en uke, en måned eller et år. Tallene sier ingenting om hvem som kommer på besøk, hvor de oppholder seg, hva de gjør og hvor mye tid de bruker på ulike aktiviteter.

Mange bibliotek har brukt trafikktellinger over lang tid. Et par nyere eksempler på funn fra trafikktellinger kan finnes i rapporten fra Sandefjord videregående skole og fra HumSambiblioteket.

Manuell datainnsamling kan aldri bli like billig som automatisk registrering. Men TTT er utviklet for å gjøre innsamlingsarbeidet så rimelig som mulig, uten at det går ut over datakvaliteten.

Bibliotekarer som betjener publikum vet selvsagt mye om alt dette. Men dette er hverdagskunnskap. Den bygger på bibliotekarenes personlige erfaringer og vurderinger, ikke på systematisk innsamling og analyse av data.

Hvorfor observere brukerne?

Du kan lære mye om brukerne i biblioteket ved å gjennomføre en trafikktelling. For eksempel: 

  • I hvilke deler av biblioteket er det mange brukere, og hvor er det få? Og hvordan endrer bruken seg gjennom dagen?
  • Sitter brukerne i grupper eller alene?
  • Hvilke medier brukes av de som sitter i biblioteket, bøker eller egen pc?
  • Hvor mange bruker bibliotekets PCer?

Noen bibliotek prøver ut andre måter å registrere bruken av biblioteket, som alternativ eller tillegg til tradisjonelle trafikktellinger. Et eksempel er biblioteket i P48 på OsloMet, som har foretatt en kartlegging basert på litt andre kriterier enn i en tradisjonell trafikktelling (https://docs.lib.purdue.edu/iatul/2019/space/3/ ).

Ansvarlig for denne siden er Heidi Kristin Olsen

Sist oppdatert 10.6.20

Copyright

  • Metoden, og det tilhørende skriftlige materialet er utviklet av Tord Høivik og utviklet videre av Heidi Kristin Olsen og Jannicke Røgler. Det stilles fritt til rådighet for gjenbruk i bibliotek og andre publikumsinstitusjoner under en ikke-kommersiell CC-lisens.
  • Vi oppfordre organisasjonene som tar TTT i bruk, til å gjøre sammendrag av resultatene tilgjengelige på det åpne nettet i rimelig tid etter at det er samlet inn – f. eks. innen et år.
  • Hensikten er å bidra til en mer kunnskapsbasert bibliotekpraksis gjennom felles læring.