Gjennomføringen

Før trafikktellingen skal gjennomføres, må en som nevnt ha en soneinndeling som er tegnet inn i en plantegning for biblioteket, og ha bestemt kategorier i aktivitetslisten som skal brukes. På sonekartet tegnes ruten som skal gåes inn, slik at en følger samme rute hver gang.

Observatørene bør ha gjennomgått et kort treningsverksted (2-3 timer) på forhånd. Verkstedet som innbefatter praktisk trening i observasjon, der en får diskutert registreringsskjemaet, aktivitetslisten og sonene.

Observasjonene bør foretas på spredte telledager, en plan for det settes opp i forkant. En fullstendig TTT som gjennomføres for første gang, bør gå over to “hele uker”. I bibliotek som holder oppe seks dager i uka, kan det gjerne telles en dag i måneden: for eksempel en mandag i januar, en tirsdag i februar, …, en lørdag i desember.

Det settes opp en plan for telletidspunktene på de ulike telledagene. Tidspunktene bør være de samme gjennom hele tellingen. For små bibliotek anbefales en gang i timen, i større bibliotek kan det være tilstrekkelig med hver annen time gjennom åpningstiden. Begynn gjerne en halv time etter at biblioteket åpner, da kan en få kartlagt bruken av bibliotekrommet gjennom hele åpningstiden. Det anbefales å sette opp en vaktliste for tellingene, slik at det er helt tydelig hvem som gå tellerundene. Det kan være lurt å ha en bakvakt, fordi det kan være uheldig om noen tidspunkt mangler i registreringen.

Det er nyttig å registrere antall besøk på disse dagene – det gjør det bl.a. mulig å beregne gjennomsnittlig oppholdstid på biblioteket.

Selve observasjonen foregår ved at en går gjennom biblioteklokalet etter den opptegnede ruten og registrerer brukerne og hva de gjør i et manuelt skjema underveis. Brukerne intervjues ikke.

Et eksempel på registreringsskjemaet kan hentes her, merk at det er en arkfane for hver dag. Skjemaet må justeres i forhold til telletidspunkter og soner. Et eksempel med noen utregninger kan hentes her (se arkfanene). Men litt Excelkunnskap kan det foretas mange flere utregninger basert på TTT-data, se f.eks. rapportene over. Glenn Karlsen Bjerkenes ved HumSam-biblioteket har laget begge skjemaeksemplene.

Hvis flere skal registrere data i skjemaet, kan det fungere godt å ha det som et Google docs-skjema.

Etter gjennomført telling registreres dataene i Excel, og en kan relativt enkelt foreta beregninger på grunnlag av dem.

Ansvarlig for denne siden er Heidi Kristin Olsen

Sist oppdatert 19.02.2022