Aktivitetsliste

I standardoppsettet for trafikktellinger registreres brukerne i 16 ulike kategorier. Kategoriene er definert på grunnlag av tellinger i mange ulike bibliotek over mange år. En fordel ved å bruke det standardiserte verktøyet, er at det gjør det mulig å sammenlikne data fra ulike tellinger og ulike bibliotek.

HumSambiblioteket på Universitetet i Oslo laget norske forkortelser av aktivitetskodene, og utarbeidet også en illustrert oversikt med beskrivelser av de ulike aktivitetene. De laget også en kortliste med kodene og en kort beskrivelse. Begge oversiktene kan gjenbrukes av alle, eller brukes som utgangspunkt for videre arbeid. (Ved HumSams tellinger la de til en kategori, MOB, fordi de ønsket å telle brukere som snakket i mobiltelefon.)

Den originale listen over kategorier fra Høivik kan lastes ned her.

Ansvarlig for denne siden er Heidi Kristin Olsen

Sist oppdatert 11.6.20