Kartleggingsmetoder

Kunnskapsbasert praksis 

Vi får erfaringsbasert kunnskap gjennom våre daglige praksis, for eksempel hvordan vi ser at brukerne tar i bruk de tjenestene biblioteket tilbyr. Denne erfaringskunnskapen er nyttig i det daglige samspillet med brukerne. Men slik kunnskap er også preget av skjønn og tilfeldigheter. For å utvikle en kunnskapsbasert praksis bør de personlige erfaringene suppleres med systematiske undersøkelser om brukernes atferd på biblioteket.

Dette nettstedet inneholder beskrivelser av ulike metoder som er egnet for kartlegging av ulike deler av bibliotekvirksomheten.

Heidi Kristin Olsen, førstelektor ved OsloMet, institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag og Jannicke Røgler, seksjonsleder ved Viken fylkesbibliotek er ansvarlig for alle sidene under overskriften Kartleggingsmetoder.
Ansvaret for de enkelte delene:
– Omløpstall: Jannicke Røgler, Viken fylkesbibliotek
– Referansetenesta, registrering av brukarmøte: Idunn Bøyum, ABI / OsloMet
– Trafikktelling: Heidi Kristin Olsen, ABI / OsloMet

Sidene vil etter hvert bli supplert med nye metoder og oppdaterte data. Vi ønsker å bidra til at det blir så enkelt som mulig å kartlegge driften i eget bibliotek og egne tjenester med mål om kontinuerlig utvikling.

Sist oppdatert 21.6.2020 av Heidi Kristin Olsen