Kurs og konferanser

Årlige konferanser og seminar

Løpende kurs

Ved forespørsel kan ansatte ved Nasjonalbiblioteket holde kurs for biblioteksektoren. Disse tar utgangspunkt i våre kompetanseområder. Ta kontakt: sbu@nb.no
Se også kalenderen for en oversikt over arrangement!

* Nasjonal bibliotekstrategi
* Ulike tilganger til Nasjonalbibliotekets digitale materiale
* Søk i Nettbiblioteket på nb.no
* Bibliotekutvikling.no – med statistikk og prosjektmidler
* Søknadskurs
* Depotbibliotek og Biblioteksøk
* Det flerspråklige bibliotek, Verdensbiblioteket og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
* Norsk lokalhistorisk institutt og lokalhistorie