Kurs og konferanser fra Nasjonalbiblioteket

Løpende kurs

Ved forespørsel kan ansatte ved Nasjonalbiblioteket holde kurs for biblioteksektoren. Disse tar utgangspunkt i våre kompetanseområder.

Ta kontakt med oss.

Se også kalenderen for en oversikt over arrangement.

* Nasjonal bibliotekstrategi
* Ulike tilganger til Nasjonalbibliotekets digitale materiale
* Søk i Nettbiblioteket på nb.no
* Bibliotekutvikling.no – med statistikk og prosjektmidler
* Søknadskurs
* Opphavsrett og andre juridiske spørsmål
* Depotbibliotek og Biblioteksøk
* Det flerspråklige bibliotek, Verdensbiblioteket og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
* Norsk lokalhistorisk institutt og lokalhistorie