Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 820 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Vårt overgripende mål er å bidra til bibliotekutvikling på feltet digital humaniora (DH) i form av økt samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og flere fag- og forskningsbibliotek, og, på sikt, folke- og […]

Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 750 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Universitetsbibliotekene opplever at de må redusere fysiske samlinger og samlokalisere biblioteker. Ambisjonen i prosjektet er å utforske hvordan et forsterket samarbeid på tvers av universitetsbibliotekene i Universitetsbiblioteket i Oslo (UiO), […]

BibPed

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 25 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Forskningsprosjektets mål er å: – få innsikt i bibliotekansatte som undervisers oppfatning av egen undervisning og pedagogiske selvtillit – kartlegge effekten av et gjennomført kompetansehevingsprosjekt – bruke forskningsbasert kunnskap til […]

Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Utforske NTNU UB sitt virtuelle bibliotek (DVB) med spesielt fokus på møtet med brukeren i virtuelle skranke- og veiledningssituasjoner. – kartlegge omfanget av og karakteristika ved bruken av DVB samt […]

Open Science Toolbox

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019, 2020

Mål: Hovedmålsettingen for prosjektet er å lage en «verktøykasse» bestående av informasjonsressurser, opplæringstilbud og biblioteksrettet støtte til å bygge opp tjenestetilbud for Åpen vitenskap (Open Science) ved forskningsbibliotek i Norge. Det […]

Bibliotekets førstelinje som knutepunkt

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 340 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Undersøke og utvikle bibliotekets førstelinjetjeneste som knutepunkt. – Utforske skranketjenesten som grensesnitt og knutepunkt, som det personlige møtet mellom student og bibliotek. Hva skjer i møtet og har det betydning […]

ARK4-User Platform

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 600 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: ARK4 An interactive heritage library, phase 2 ABSTRACT: Ark4 is a two year project initiated by the NTNU University library in 2014 as a heritage library for young users,that is […]