Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Les med meg

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Austrheim bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: "Les med meg" er eit prosjekt kor me har som mål å nå spesielt ut til foreldre med barn i barnehage-/skulealder. Me ønskjer å etablera eit tettare band til foreldregrupper, [...]

Luftig leseglede

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Austrheim bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Målet med aktiv formidling, "Luftig leseglede", er å fremja leselyst. Gjere bibliotektilbodet kjent, og få fleire lånarar. Auke i aktivitet og arrangement. Jobbe for at det vert eit fast tiltak.