Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Digin fra teori til praksis

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Prosjektet ønsker å sette resultatet fra forprosjektet "Felles drift av digitale innholdstjenester" ut i live. Gjennom å samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester vil vi sikre likere tilgang og [...]

Felles drift av digitale innholdstjenester

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 950 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Prosjektet tar sikte på å lage en modell for felles anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester, samt markedsføring, statistikk-håndtering, kursing av ansatte og teknisk utvikling knyttet til sluttbrukerens opplevelse av [...]

Telemark leser Ibsen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018, 2019

Mål: * Fylkesbiblioteket vil løfte Ibsensatsningen til regionalt nivå i samarbeid med kultur og kulturarv i fylkeskommunen. * Fellesprosjektet skal samle bibliotekene og andre kulturinstitusjoner i fylket. * Målet er å [...]

Sommerles – fra leselyst til kompetanse?

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2018

Mål: Overordnet mål: Videreutvikle Sommerles gjennom et systematisk forskningsarbeid, ny kunnskap og nye samarbeidspartnere Resultatmål: - Dokumentere effekten av Sommerles – hvilke slutninger kan vi trekke av arbeidet så langt? - [...]

Lokalhistorisk dugnad

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 130 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: • Gjere biblioteka i Telemark til ein møteplass og ein stad for workshops for lokalhistorieinteresserte i sine område. Arbeidet siktar mot å: o auke aktivitetsnivået i biblioteka o auke bruken [...]

Sommerles – Norges digitale lesekampanje

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: Overordnet mål: Å spre Sommerles nasjonalt og dermed øke og styrke leseferdighetene for 1. - 7.klassinger over hele landet Å profesjonalisere Sommerles og bygge strukturer for en nasjonal Sommerleskampanje Økt [...]

Felles biblioteksystem Vestfold

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Med bakgrunn i kommunesammenslåingen, ønsker vi å etablere et samarbeid om et nytt felles biblioteksystem med felles katalog for Vestfold, og sette i gang arbeid med felles anskaffelsesprosess. Målet er [...]

Pusterommet

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017, 2018

Mål: Langsiktig mål: Prosjektets overordnede mål er å sikre et bedre og mer relevant bibliotektilbud samt øke bibliotekbruken ved hjelp av aktiv medvirkning og deltakelse fra ungdommer i alderen 15-25 år. [...]

Lesersørvis i folkebibliotek

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: Skape en helhetlig lesersørvis for voksne fritidslesere i folkebibliotekene i Telemark. Delmål: *En revitalisert tilnærming og økt status til leserveiledning og lånersørvis *Bibliotekansatte med god kompetanse som er trygge i [...]