Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Leseglede

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Øystre Slidre bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2024

Mål: Den internasjonale leseundersøkinga PIRLS slår fast at Norge er landet der tiåringane rapporterer om lågast leseglede. Og leseglede er vel nettopp det vi bibliotekarar har som mål å spreie. Å […]

Ungdomsbiblioteket

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Øystre Slidre bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: Vi vil inspirere og engasjere ungdom til refleksjon og debatt. Målet er todelt: 1. Inspirere ungdommen og styrke dei i evna til refleksjon rundt aktuelle tema. 2. Vekke ungdommen sitt […]