Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Utvide og utvikle biblioteket

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Hurdal bibliotek

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Hurdal kommune skal utvide biblioteket og Hurdal bibliotek søker derfor midler til et ettårig forprosjekt, da man har behov for å se på interaksjonen mellom eksisterende og nye løsninger. Målet [...]

Med skjønnlitteratur til gutta

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Hurdal bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Målet ved dette prosjektet er å nå ut til gutter som i liten grad leser skjønnlitteratur. Biblioteket vil gjennom formidling av litteratur til elever ved mellomtrinnet ved Hurdal skole og [...]

Lokalt digitalt

Aktiv formidling
Avsluttet

Prosjekteier: Hurdal bibliotek

Samlet støtte: 15 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Prosjektets mål er å løfte frem forfattere og forfatterskap med lokal tilhørighet gjennom digital formidling.