Aktiv formidling

Lesepiloter: Veien til leseglede og biblioteksmarte fjerdeklassinger

Gutt viser fram lesepilot-diplom og bøker
«Lesepiloten Elias er klar for level 2» Foto: Fyrverkeriet bibliotek

Lesepiloter er et opplegg av og med Fyrverkeriet bibliotek i Vestre Toten der hovedmålet er å skape leseglede og utvikle biblioteksmarte barn.

Her blir alle barna i 4. trinn introdusert for bøker av bibliotekaren og får lese sine favorittbøker både på skolen og i fritida. Som ekstra motivasjon samler Lesepilotene stempler for hver gang de besøker folkebiblioteket på fritida. Det vanker bokpremier på de mest ivrige lånerne.

Lesepiloter er et samarbeid mellom lærere på 4.trinn og en bibliotekar på folkebibliotek. I tillegg blir de foresatte involvert ved at høstens første foreldremøte holdes på biblioteket med innlagt omvisning og orientering om Lesepilot-prosjektet.

Prosjektet har ført til både økt utlån og besøk. En skokk med unger har jevnlig oppsøkt biblioteket rett etter skoletid for å låne bøker og få et nytt stempel på Lesepilot-kortet sitt. Involverte lærere uttrykker at Lesepiloter har vært et bonusprosjekt som har vært lystbetont hvor lesingen har gått av seg selv.

«Lesepiloter» er en stor suksess i Vestre Toten og skaper økt leselyst blant barn i kommunen. «Lesepiloter» er med i kommunens strategidokumenter, bringer leselyst inn i kommunens tverrfaglige leseplan og er presentert for begeistrede politikere,

Kultursjef i Vestre Toten kommune, Elisabeth Lund.
Egenproduserte bokmerker


Fyrverkeriet oppfordrer på det varmeste andre til å teste ut «Lesepiloter.»

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke om midler til å gjennomføre Lesepiloter selv, eller lage deg din egen vri. Du finner søknaden og sluttrapporten til tiltaket Lesepiloter som Vestre Toten søkte midler til i 2021 i vår prosjektbank.

Vestre Toten har også søkt om utviklingsmidler, og holder nå på å videreføre prosjektet i «Take off lesepiloter» .

Les hvordan du kan søke midler til aktiv formidling