Formidling av dataspill som kulturuttrykk – en veileder

En veileder for alle som eier eller driver arenaer der dataspill og digital kultur kan formidles.


Veilederen legger vekt på ulike måter å gjøre aktiv formidling på. Tanken er at eksemplene kan utvikles videre og tilpasses lokale muligheter med tanke på utstyr, kompetanse og infrastruktur.

Metodene er ment som informasjon og inspirasjon, og etterstreber å vise fram variasjon og ulike muligheter slik at terskelen kan senkes for å delta, prøve ut og gjennomføre formidling av dataspillkultur og dataspill som kulturuttrykk.

Last ned PDF

Denne veilederen retter seg mot alle som eier eller driver arenaer der dataspill og digital kultur kan formidles. Den retter seg også mot kommuner, frivillige eller andre aktører som skaper møteplasser med behov for innhold.

Dataspill og digitale kulturuttrykk kan være en del av formidlingen i både pedagogiske, kulturelle, kunstneriske eller fritidsrelaterte opplegg.

Med godt utstyr og tilpassede arenaer for formidling av dataspill, kan helt ulike målgrupper få nytte og glede av denne delen av det digitale kulturlivet.

De som har samarbeidet om å utvikle veilederen er: UKM Norge, Kulturtanken, KRED Kompetanse- og ressurssenter for datakultur, Bibliogames og Spillpedagogene.

Lignende innhold: