Oppholdstid

For å regne ut gjennomsnittlig oppholdstid (GOT) trenger du å vite totalt antall besøk i løpet av én dag, for eksempel ved hjelp av en personteller ved inngangen. Når metoden under beskriver «antall besøk» så er dette tallet altså uavhengig av observasjonene som er gjort.

Gjennomsnittlig oppholdstid (GOT) er den samlede oppholdstiden (SOT) delt på antall besøk.

For å beregne samlet oppholdstid (SOT) en bestemt dag, trenger du å vite:

 • åpningstida (antall minutter i alt = MIN)
 • antall tellerunder (N)
 • antall observasjoner på hver enkelt tellerunde (obs1, obs2, …, obsN)

Metodikken for å regne ut gjennomsnittlig oppholdstid varierer ut fra frekvensen på tellingene, og er derfor forklart under «jevn telling» og «ujevn telling».

Jevn telling

En enkelt dag

Dersom tellerundene har foregått jevnt, kan du først beregne det gjennomsnittlige antall brukere (gjennomsnittsbelegget, GBL):
gjennomsnittsbelegg = (obs1 + obs2 + … + obsN)/N

Den samlede oppholdstida – målt i personminutter – blir

 • SOT = MIN * GBL

Den gjennomsnittlige oppholdstida blir da:

 • GOT = SOT/(antall besøk)

Flere dager under ett

Hvis tellingen har foregått jevnt alle dagene, kan du legge sammen alle åpningstidene legge sammen alle observasjonene for alle dagene under ett. Deretter beregner du SOT og GOT som over.

Eksempelutregning

Biblioteket holdt åpent fra 10 til 19. Det tilsvarer ni timer = 540 minutter. I denne perioden ble det registrert 498 besøk.

De ni tellerundene foregikk jevnt: 1030; 1130; 1230; 1330; 1430; 1530; 1630; 1730; 1830

 • Summen av alle observasjonene var 207.
 • Gjennomsnittet blir: 207/9 = 23 (observasjoner)
 • Den samlede oppholdstida – målt i personminutter – var derfor SOT = 540 * 23 = 12420 minutter
 • Den gjennomsnittlige oppholdstida blir da: GOT = 12420 minutter/498 = 24,9 minutter

Flere dager under ett

I løpet av en uke holdt biblioteket åpent:

 • mandag 10-19
 • tirsdag 10-19
 • onsdag 10-19
 • torsdag 10-19
 • fredag 10-15
 • lørdag 10-15

Summen av åpningstidene = 46 timer = 2760 minutter.

Tellingen foregikk jevnt hele uka. Det totale antall observasjoner var:

 • mandag 207 observasjoner
 • + tirsdag 234
 • + onsdag 306
 • + torsdag 234
 • + fredag 230
 • + lørdag 275
 • = 1486 observasjoner

Gjennomsnittsbelegget på de 46 tellerundene var: 1486/46 = 32,3 (observasjoner)

Den samlede oppholdstida – målt i personminutter – var derfor SOT = 2760 * 32,3 = 89148 minutter

Antall besøk var:

 • mandag 498 besøk
 • tirsdag 456
 • onsdag 522
 • torsdag 231
 • fredag 421
 • lørdag 474
 • SUM: 2827 besøk

Den gjennomsnittlige oppholdstida blir da: GOT = 89148 minutter/2827 = 31,5 minutter

Ujevn telling

Hvis avstanden mellom tellingene har variert, blir beregningen litt mer komplisert, men fortsatt fullt overkommelig.

Anta at biblioteket holdt åpent fra 10 til 19, at det hadde 500 besøk, og at tellingene foregikk slik:

 • 0930 – 10 personer
 • 1030 – 22 
 • 1200 – 19 
 • 1400 – 28 
 • 1500 – 27
 • 1630 – 15
 • 1800 – 12
 • 1850 – 6

Da deler vi inn dagen i perioder som starter midt mellom to runder – og bruker observasjonene til å anslå det gjennomsnittlige antall personer:

 • 10 personer i perioden 0900-1000 – dvs. 10 oppholdstimer
 • 22 personer i perioden 1000-1115 – dvs. 22 * 75 minutter = 27 timer 30 minutter
 • 19 personer 1115-1300 – dvs. 19 * 105 minutter = 1653 = 27 timer 33 minutter
 • 28 personer 1300-1430 – dvs. 28 * 90 minutter = 42 timer
 • 27 personer 1430-1545 – dvs. 27 * 75 minutter = 33 timer 75 minutter
 • 15 personer 1545-1715 – dvs. 15 * 90 minutter = 22 timer 30 minutter
 • 12 personer 1715-1825 – dvs. 12 * 70 minutter = 14 timer
 • 6 personer – 1825-1900 – dvs. 6 * 35 minutter = 3 timer 30 minutter
 • SUM: 181 timer og 18 minutter

Gjennomsnittlig oppholdstid denne dagen blir

 • (181 timer 18 minutter)/500 =
 • = (10860 + 18) minutter/500 
 • = 21,8 minutter

Flere dager under ett

Vi finner gjennomsnittet for flere dager under ett ved å legge sammen alle oppholdstidene og dele summen på det totale antall besøk.

Ansvarlig for denne nettsiden er Glenn Karlsen Bjerkenes

Sist oppdatert 3.3.22