Bakgrunn

Støvete bøker er en indikasjon på liten bruk.
Støvete bøker

Disse sidene beskriver hvordan du kan bruke omløpstallet i egen samlingsutvikling.
Sidene vil også følge utviklingen av omløpstallet på bøker i folkebibliotekene over tid.

Nettstedet tar utgangspunkt i anbefalte normer for omløpstallet utviklet av Jannicke Røgler og Tord Høivik. Normene ble publisert i Nordisk Tidsskrift for Informasjonsvidenskab og Kulturformidling (NTIK) i 2015, nr. 3 i artikkelen: Omløpstallet som styringsverktøy(pdf).

Normer uttrykker målsettinger. Normene ønsker å gi svar på hva som bør være realistisk omløp for bøker for barn og boksne, faglitteratur og skjønnlitteratur i folkebibliotek av ulik størrelse. Forslaget til norske normer for omløpstall, har tatt utgangspunkt i situasjonen slik den var på midten av 2010-tallet.

Det norske biblioteksystemet er desentralisert. Hver kommune styrer sitt bibliotek. Normene kan derfor bare ha en rådgivende karakter. Skal normene bli tatt i bruk, må de oppleves som relevante. De må beskrive problemer som kan løses, og de må knyttes til praktiske råd om mulige tiltak.

Fordi omløpstallene ligger så lavt i Norge, er det også tatt hensyn til anbefalinger og empiriske data fra andre land. Men vi må samtidig akseptere at forbedringer tar tid. Hvis kravene settes for høyt, vil normene ikke bli brukt.

Normene ble publisert i 2015. Det vil være fornuftig å ta normene opp til vurdering etter noen år. Utviklingen i perioden 2015-2019 viser en svak positiv utvikling av opløpstallet. Slik utviklingen ser ut for omløpstallet, anbefales det å ta en ny vurdering i 2022.

Disse sidene vil følge opp og dokumentere utviklingen av omløpstallet i boksamlinger over tid.

Undersider:

Sist oppdatert 5. juni 2020.