Haakon Nyhuus-seminar 2023

Tema for 2023 er publikumsutvikling og formidling.

Haakon Nyhuus ble født 28. november 1866. I anledning årsdagen inviterer Nasjonalbiblioteket til det tradisjonelle seminaret for å feire ham og de nyvinningene han sto for. Samtidig ønsker vi å vise fram nettopp den nyskaping og utvikling som foregår i bibliotekene i dag.

Program

10-10.05. Innledning og velkommen

10.05-10.55 Nye Sider – en innovasjonsstrategi for folkebibliotek i distrikt. Nikolai Sabel

10.55-11 Pause

11-11.45 Publikumsutvikling i Lillestrøm. Brukere og ikke-brukere. Henning Mongstad

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13 Nettkurs: prosjektarbeid i bibliotek. Silje Grøtan Torp

13-13.45 Med VR-blikk på historien. Martin Kroglund Persson

13.45-14 Pause med servering

14-14.45 Demo Linderud. Ranveig Stende Johnsen

14.45-15.30 Om å lytte til barn og unges stemmer. Ståle Stenslie

Omtale av innhold og foredragsholdere

Nye Sider – en innovasjonsstrategi for folkebibliotek i distrikt

Nye Sider er et prosjekt som utforsket hvordan folkebibliotek i distrikt kan bruke designdrevet innovasjon i å utvikle sine tilbud. Prosjektet foreslår hvordan bibliotekarer kan jobbe med sitt lokalsamfunn og kontekst, hvordan kommuner kan bruke biblioteket mer aktivt som et verktøy og hvordan det på nasjonalt nivå kan legges bedre til rette for denne måten å jobbe på.

Nikolai Sabel
Nikolai Sabel bor i ei lita bygd i Nord-Troms og har en mastergrad i design fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, hvor masteroppgaven hans tok for seg hvordan folkebibliotek i distrikt kan bruke strategisk design for sterkere sosial infrastruktur.  I dag er Nikolai er partner i Lokalt Byrå.

Powerpointpresentasjonen

Publikumsutvikling i Lillestrøm. Brukere og ikke-brukere

Lillestrømbibliotekene har gjennomført et omfattende prosjekt for å få mer kunnskap om hvem som bruker og hvem som ikke bruker biblioteket. De har gjennomført undersøkelser, kartlagt relevant litteratur og forsking, samt fått utarbeidet anbefalinger, verktøy og modeller for hvordan biblioteket kan utvikle sitt publikum.

Henning Mongstad
Prosjektleder, Lillestrømbibliotekene

Powerpointpresentasjon

Prosjektarbeid i bibliotek – nytt e-læringskurs for bibliotekansatte

Silje Grøtan Torp kommer for å snakke om et nytt, praksisnært e-læringskurs om prosjektarbeid som er på trappene. Gjennom kurset får bibliotekansatte kunnskap om hvordan de kan planlegge, søke og gjennomføre utviklingsprosjekter i bibliotek på best mulig måte. Prosjektgruppen består av representanter fra både fylkes- og folkebibliotek.

Silje Grøtan Torp
Prosjektleder, Innlandet fylkesbibliotek

Powerpointpresentasjonen

Med VR-blikk på historien

Trondheim folkebibliotek jobber med nye måter å formidle og aktualisere historiske hendelser til unge på en engasjerende måte. Gjennom bruk av VR mediet transporterer vi ungdommen tilbake til fortidens bibliotek slik det var en dag i oktober under andre verdenskrig. 

Martin Kroglund Persson

Prosjektleder. Trondheim bibliotek. 

Powerpointpresentasjonen

Demo Linderud – Deichman og Bydel Bjerke prøver noe nytt!

Demo Linderud er et prosjektsamarbeid mellom Deichman og Bydel Bjerke finansiert via nærmiljøsatsingen på Linderud, Sletteløkka og Veitvet. Lokalisert på Linderud senter i Groruddalen, arbeider bibliotekfolk og bydelsfolk mot et felles mål – å finne ut hva nærmiljøet trenger og ønsker seg av tjenestene våre nå og i fremtiden.

Ranveig Stende Johnsen er seksjonsleder ved Deichman.

Powerpointpresentasjonen

Om å lytte til barn og unges stemmer

Medvirkning er et nøkkelord når vi snakker om og til barn og unge, men hvordan få det til på ordentlig? Kunsten skaper et rom der barn og unge får bestemme selv. Når barn og unges følelse av medbestemmelse vokser i takt med mengden kunst og kultur de har livene sine, så er det ikke rart at de ønsker seg mer. Ståle Stenslie vil presentere Kulturtankens arbeid med å få til skikkelig medvirkning.

Ståle Stenslie er kunstner, kurator og avdelingsdirektør i Kulturtanken. Der leder han avdelingen for kunnskapsutvikling, kunst og skole.