Program

Onsdag 16 oktober
Konferansier: Aslak Sira Myhre
10:00 Registrering 
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:00 Åpning og velkommen ved Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. 
13:00-13:30 Aktuell kultur- og bibliotekspolitikk ved Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery .
13:30-14:15Biblioteket og demokratiets mange ansigter: det europæiske perspektiv ved Mikkel Christoffersen.
Når man undersøger det store, flotte princip «demokrati» lidt nærmere, har det mange ansigter. Nogle viser sig i store begivenheder og avisoverskrifter. Andre er mindre, mere skjulte og dukker op i dagligdagen. Alle er de under pres – nogle på overraskende vis – og kræver aktiv støtte. De europæiske biblioteker er aktivt involverede i den kamp, og denne præsentation er lige dele inspirationskatalog og kampråb fra fronten.
14:15-14:45Pause 
14:45-15:30Sakprosaens betydning for demokratiet. Samtale med Erika Fatland og Trygve Riiser Gundersen. Samtalen ledes av Arne Vestbø.
Hvordan inngår sakprosabøker i den offentlige samtalen? Hvilken rolle kan forfattere og forlag ha i å motvirke historieforfalskning, propaganda og. informasjonskrig?
15:30-16:00Det gode biblioteket: hvordan bygge det – hvordan vedlikeholde det? ved Merete Lie
Merete Lie deler tanker om strategi, visjoner og erfaringer med et særlig fokus på bibliotekenes rolle for meningsutveksling og demokratibygging. 
16:00-16:30Pause 
16:30-17:15Demokratiet som målskive i den nye kalde krigen ved Tormod Heier
Bibliotekene som en strategisk arena for demokratiene; en møteplass der borgerne kan komme sammen.
19:30   Apéritiff før middag. Det vil bli musikk!
20:00Middag
Torsdag 17.oktober
Konferansier: Inger Stenersen
09:00 -09:45    Nytt fra Nasjonalbiblioteket ved Trond Myklebust – ny assisterende nasjonalbibliotekar og Wilfred Østgulen – direktør for IT
09:45-10:30   Fortid, fred og frie ytringer ved Jørgen Watne Frydnes.
Menneskets kamp mot makten er hukommelsens kamp for å ikke glemme. Vårt kollektive minne er blitt en slagmark hvor tyranner manipulere med nostalgi og lovnader om å «make it great again». Hvordan kan vi sikre at frie ytringer forblir vårt sterkeste forsvar for fred og en demokratisk fremtid?
10:30-10:45    Pause
10:45-11:30  Fellesskapet som demokrati – om deltakelse, dialog, læring og tillit. Ved Aksel Tjora.
Med utgangspunkt i teorier om fellesskap vil det stilles spørsmål om den åpne dialogens plass i dagens samfunn. Har vi arenaer som tillater bred deltakelse i debatt om viktige spørsmål? Er utdanningsinstitusjonene så opptatt av produkter (oppgaver og publikasjoner) at man glemmer de elementære prosessene (læring)? Kan man forhindre at plagiater og KI-baserte tekster forpester utdanning, deltakelse og demokrati?
11:30-12:30Lunsj
12:30-13:15Bibliotekenes rolle i et demokrati
Kan bibliotekene bidra til å forberede folk på valg? Skal de slippe til partier og bidra til debatt? Hvordan kan vi få til en samtale også mellom dem som er uenige? Hvordan kan bibliotekene motvirke desinformasjon? Er bibliotekene selv utsatt for trusler og press?
En samtale med:
Mari Velsand. Direktør i Medietilsynet
Jannicke Røgler. Biblioteksjef ved Trondheim folkebibliotek
Julie Andersland. Bibliotekdirektør ved Bergen offentlige bibliotek
Hege Breen Bakken. Politisk redaktør i Drammens Tidende.
Arne Olav Hageberg. Samtaleleder. Redaktør for Bok og bibliotek.
13:15-13:30Pause
13:30-14:15Demokratiet bygges på leseferdigheter. Ved Trine Skei Grande. Er mangfoldet av utgivelsen i Norge truet? Bør vi være bekymret for det norske språket? Hva er dagens utfordringer for forlagene?
14:15-14:50
14:50-15:00Avslutning