Foredragsholdere

Presentasjon av foredragsholderne

Aktuell kultur- og bibliotekpolitikk 

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Biblioteket og demokratiets mange ansigter: det europæiske perspektiv

Mikkel Christoffersen er fra 1. februar ny direktør for EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations). Han er kjent som sjefsforhandler i Det Danske Digitale Folkebibliotek, og har jobbet i Styrelsen for Bibliotek og Medier under Kulturministeriet i Danmark.

Sakprosaens betydning for demokratiet – samtale

Arne Vestbø – generalsekretær i NFFO.

Erika Fatland – forfatter og sosialantropolog

Trygve Riiser Gundersen – saksprosaforfatter, forlagsredaktør, litteraturviter og kritiker.  

Det gode biblioteket: hvordan bygge det – hvordan vedlikeholde det?

Merete Lie gikk over i stillingen som biblioteksjef ved Deichman i januar 2024. Hun har fra 2018 vært avdelingsdirektør for Hovedbiblioteket. Hun er statsviter og har bakgrunn blant annet fra Telenor og DNB.  I årene fra 2012-2018 etablerte hun og bygget opp Litteraturhuset Fredrikstad.

Demokratiet som målskive i den nye kalde krigen

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner, professor-II ved Høgskolen i Innlandet og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm. Heier har bak seg 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren.    

Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Trond Myklebust. Assisterende Nasjonalbibliotekar

Wilfred Østgulen. Direktør for IT ved Nasjonalbiblioteket

Fortid, fred og frie ytringer 

Jørgen Watne Frydnes. Fra 2011 til høsten 2023 var Jørgen Watne Frydnes daglig leder av Utøya AS, og hadde ansvar for gjenoppbyggingen av stedet. Fra 2023 var han generalsekretær i Norsk PEN. Han har siden 2021 vært medlem av Den norske Nobelkomiteen, og er nå nyutnevnt leder.  

Fellesskapet som demokrati – om deltakelse, dialog, læring og tillit

Aksel Tjora. Sosiolog og professor i sosiologi ved NTNU. Han er aktiv i universitetspolitikken bl.a. som ansattmedlem i NTNU-styret fra høsten 2017. Han forsker innenfor temaer som samhandling, fellesskap, teknologi og metodeutvikling og driver også allmennformidling innenfor slike temaer. Som forfatter og redaktør står han bak 30 fagbøker.

Biblioteklederdebatten: Bibliotekenes rolle i et demokrati

Julie Andersland. Bibliotekdirektør ved Bergen offentlige bibliotek

Hege Breen Bakken. Politisk redaktør i Drammens Tidende.

Mari Velsand. Direktør i Medietilsynet

Arne Olav Hageberg. Samtaleleder. Redaktør for Bok og bibliotek.

Jannicke Røgler. Biblioteksjef ved Trondheim folkebibliotek

Demokratiet bygges på leseferdigheter

Trine Skei Grande. Ny direktør av Forleggerforeningen. Grande har de siste årene jobbet som direktør for bærekraft i Sopra Steria Footprint. Fra før har hun lang fartstid i norsk politikk både som kultur- og likestillingsminister, kunnskaps- og integreringsminister, og ti år som partileder i Venstre. Hun har i tillegg bred erfaring som styreleder i en rekke bedrifter og organisasjoner.