Biblioteklederkonferansen 2024

Vi står overfor en tid med økende polarisering og et hardere politisk klima, med informasjonskrig og falske nyheter. Hvordan skal en fremme et aktivt medborgerskap og skape demokratiske møteplasser? Hvilken rolle skal bibliotekene spille?