22
sep

Nordisk barnebok­konferanse 2025

Heldags mandag 22. september 2025 – onsdag 24. september 2025
Lillestrøm kultursenter / Lillestrøm bibliotek

Arrangør: Foreningen !les, Leser søker bok, IBBY Norge og Norsk barnebok­institutt

Foreningen !les, Leser søker bok, IBBY Norge og Norsk barnebok­institutt viderefører Nordisk barnebok­konferanse sammen med Lillestrøm­bibliotekene. Den første konferansen vil arrangeres 22.–24. september 2025 i Lillestrøm kulturhus.

Vi inviterer også inn de nordiske barne­bok­instituttene og relevante samarbeids­partnere til samarbeid.

Nordisk barnebok­konferanse har over flere år vært en samlende og førende drivkraft som en møteplass for den nordiske barne- og ungdoms­litteraturen. Gjennom fem konferanser i regi av Sølv­berget bibliotek og kulturhus i Stavanger, fra 2015 til 2023, ble det nordiske perspektivet løftet sammen med en rekke aktører.

Mål­gruppen for konferansen var bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, for­fattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdoms­litteratur i Norden. I august i fjor kom beskjeden fra Sølv­berget om at NBBK legges ned.

Arrangementets nettside: Nordisk barnebokkonferanse 2025