Statistikk for skolebibliotek

Etter endring av forskrift om bibliotekstatistikk samler ikke Nasjonalbiblioteket inn statistikk for skolebibliotekene i grunnskole og videregående skole.

Arkiv