Innrapportering av statistikk for 2023

Du må være innlogget og tilknyttet et bibliotek for å levere statistikk. Logg inn eller registrer deg her

Hvordan levere inn statistikk?

For å levere statistikk må du være innlogget på bibliotekutvikling.no og knyttet opp til det biblioteket som skal rapportere statistikken. Det vil si at bibliotekleder, eller andre som administrerer rettigheter, må ha godkjent deg som skal ha tilgang til statistikkskjemaene. Dersom du leverte statistikk i fjor er du sannsynligvis godkjent fra før, og trenger ikke ny godkjenning. Personer som ikke er godkjent, får muligheten til å be om dette i prosessen med å levere statistikk.

Når du er pålogget, vil du finne statistikk for eget/egne bibliotek under «Min side» og «Mine statistikkskjema». Denne muligheten er ikke synlig med mindre du er pålogget. Dersom du har endret e-postadresse og/eller trenger hjelp til å oppdatere brukerprofilen din, kan du sende en e-post til nett.bibliotekutvikling@nb.no

Det er gjort tilgjengelig en forhåndsvisning av skjemaene med veiledningstekster. Tilgang til disse skjemaene krever ikke pålogging, og er åpne for alle.

Frister

  • Fag- og forskningsbibliotek: 28. februar 2024
  • Folkebibliotek: 28. februar 2024
  • Mobile bibliotek: 28. februar 2024
  • Fengselsbibliotek: 28. februar 2024
  • Fylkesbibliotek, eget skjema: 3. april 2024
  • Fylkesbibliotek, kontroll av statistikk for folkebibliotek og mobile bibliotek: 3. april 2024

Fylkesbibliotekenes kontroll av statistikken

Fylkesbibliotekene kontrollerer tallene for folkebibliotekene i fylket etter at folkebibliotekene har fullført sin registering. Fylkesbibliotek får tilgang til en oversikt over bibliotekene de skal kontrollere, med tilgang til deres skjema og mulighet til å ta ut rapporter. Dette gjøres under «Kontrollere». Denne tilgangen er bare synlig hvis du er pålogget og tilknyttet et fylkesbibliotek. Fristen for å kontrollere statistikken er 3. april 2024.

Historiske skjema

*Fra 2018 ble rapporteringen overført til ett nytt system, derav to ulike innganger til de historiske skjemaene og veiledningene.

Skolebibliotek

Etter endring av forskrift om bibliotekstatistikk samler ikke Nasjonalbiblioteket inn statistikk for skolebibliotekene i grunnskole og videregående skole.