Innrapportering av statistikk

Fag-/folke-/fylkesbibliotekstatistikk

For å levere statistikk må en være innlogget på bibliotekutvikling.no og tilknyttet biblioteket som skal rapportere statistikken. Det vil si at bibliotekleder, eller andre som administrerer rettigheter, må ha godkjent den som skal ha tilgang til statistikkskjemaene. De som leverte statistikk i fjor er sannsynligvis godkjent fra før, og det er da ikke behov for en ny godkjenning. Personer som ikke er godkjent, får muligheten til å be om dette i prosessen med å levere statistikk. Dersom du har endret e-postadresse og/eller trenger hjelp til å oppdatere brukerprofilen din, kan du sende en e-post til bibliotekutvikling@nb.no.

Når du er pålogget og skjemaene er åpne for registrering, vil du finne statistikk for eget/egne bibliotek for årene 2017-2021 under «Min side» og «Mine statistikkskjema». Denne muligheten er ikke synlig med mindre du er pålogget.

En forhåndsvisning av skjemaene med veiledningstekster vil gjøres tilgjengelig når statistikkrapporteringen starter. Tilgang til disse skjemaene krever ikke pålogging, og er åpne for alle.

Historiske skjema

Fra 2018 ble rapporteringen overført til ett nytt system, derav to ulike innganger til de historiske skjema og veiledningene.

Kontroll av statistikk

Fylkesbibliotek får tilgang til en oversikt over bibliotekene de skal kontrollere, med tilgang til deres skjema og mulighet til å ta ut rapporter. Dette gjøres under «Kontrollere». Denne tilgangen er bare synlig hvis du er pålogget og tilknyttet fylkesbiblioteket.

Skolebibliotek

I tråd med Nasjonal bibliotekstrategi vil ikke Nasjonalbiblioteket samle inn bibliotekstatistikk for skolebibliotekene i grunnskolen og videregående skole etter 2020.