Hvordan skrive og sende inn rapport for midlene?

Utviklingsmidler – sluttrapportering

Du sender sluttrapport via rapportskjema som du finner under Min side når du er logget inn på Bibliotekutvikling.no. Skjemaet vil være tilgjengelig under menypunktet Prosjekter og tiltak først når prosjektet har blitt tildelt status Mangler sluttrapport av Nasjonalbiblioteket.

Før du fyller ut skjema bør du sjekke hva tildelingsbrevet m/vedlegg sier om rapportering og regnskap.

Sluttrapporten bør inneholde følgende:

 • Resultater av prosjektet
 • Måloppnåelse
 • Innhold og aktiviteter i prosjektet
 • Målgrupper
 • Eventuelt samarbeid i prosjektet
 • Overføringsverdi/erfaringer som andre kan dra nytte av
 • Eventuelle planer for videreføring eller oppfølging
 • Oppfølging av eventuelle føringer i tildelingsbrevet

Utvidet sluttrapport

Dersom biblioteket ønsker det, kan det gjerne produseres en mer omfattende og bearbeidet sluttrapport.  Denne kan sendes som vedlegg eller per e-post til: bibliotekutvikling@nb.no.

Midler til aktiv formidling – sluttrapportering

Du sender sluttrapporten via rapportskjema som du finner under Min side når du er logget inn på Bibliotekutvikling.no. Skjemaet vil være tilgjengelig under menypunktet Prosjekter og tiltak først når prosjektet har blitt tildelt status Mangler sluttrapport av Nasjonalbiblioteket.

Før du fyller ut skjema bør du sjekke hva tildelingsbrevet m/vedlegg sier om rapportering og regnskap.

Sluttrapporten bør inneholde følgende:

 • Målgrupper
 • Innhold og aktiviteter i tiltaket – gjerne kortfattet og på overordnet nivå
 • Resultater/evt. måloppnåelse
 • Overføringsverdi/erfaringer som andre kan dra nytte av
 • Eventuelle planer for videreføring eller oppfølging
 • Oppfølging av eventuelle føringer i tildelingsbrevet

Utvidet sluttrapport

Dersom biblioteket ønsker det, kan det gjerne produseres en mer omfattende og bearbeidet sluttrapport. Denne kan sendes som per e-post til: bibliotekutvikling@nb.no.

Spørsmål om rapportering kan sendes til samme e-postadresse.