Hvordan skrive og sende inn rapport for midlene?

Utviklingsmidler – status- og sluttrapportering

Status- og sluttrapporter sendes til: bibliotekutvikling@nb.no.

Sjekkliste for sluttrapporten

 1. Generelt
  Hvilke krav stilles til rapportens innhold i tildelingsbrevet?
 2. Regnskap
  Er det spesielle krav til regnskapet i tildelingsbrevet?
 3. Prosjektgjennomføring
  Beskriv både negative og positive erfaringer.
  Forklar avvik i aktivitetsplanen.
 4. Måloppnåelse
  Hvordan vurderer dere måloppnåelsen? Er formålet med prosjektmidlene nådd?
  Hvordan er måloppnåelsen med tanke på organisasjonens egne målsetninger?
 5. Eksempler til etterfølgelse
  Inkludér gjerne konkrete erfaringer som andre kan dra nytte av.
 6. Videreføring
  Har biblioteket tenkt å videreføre prosjektet eller resultatene i daglig drift, eventuelt hvordan?
 7. Kopi
  Husk å ta kopi av rapporten og eventuelle vedlegg før du sender den.

Midler til aktiv formidling

Sluttrapporter sendes til: bibliotekutvikling@nb.no. Spørsmål om rapportering kan sendes til samme e-postadresse.

Bokårsmidler

Alle bibliotek og organisasjoner som har mottatt midler til bruk i Bokåret 2019 skal sende en kort rapport pr. e-post til nb@nb.no med kopi til bok2019@nb.no etter at tiltaket er avsluttet.

Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av aktiviteten i tiltaket. F.eks. antall arrangement, deltakere og om erfaringer fra tiltaket i Bokåret.

I tillegg skal rapporten inneholde et enkelt regnskap som viser hva pengene er brukt til. Regnskapet kan gjerne være et vedlegg til rapporten i PDF-format.

Regnskapet skal være underskrevet av virksomhetens leder.

Arenamidler

Bibliotek som mottok arenamidler for årene 2016-2018 og som ennå ikke har sendt inn sluttrapport for midlene skal sende en kort rapport pr. e-post til nb@nb.no eller bibliotekutvikling@nb.no.
Nasjonalbiblioteket har tatt kontakt med bibliotekene det gjelder.

Dersom tildelingen gjaldt tilrettelegging av bibliotekrommet, skal det rapporteres om utstyr/inventar som er anskaffet for midlene eller andre formål som tildelingen er brukt på.
Dersom tildelingen gjaldt arrangementer og aktiviteter, skal det rapporteres om arrangementer eller aktiviteter som gjennomført for midlene og om mulig omtrentlig antall deltakere.

Det skal legges ved et enkelt og overordnet regnskap som er signert av biblioteksjef, som et pdf-dokument.