Melkerampen – Digitale samtaler om litteratur

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Vestvågøy bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021

Søknad

Rapporter

Mål

Meieriet bibliotek ønsker å utvikle nye metoder for digital formidling. Koronasituasjonen har stadfestet bibliotekenes behov for å ha digitale ben å stå på, og vi ønsker å gripe muligheten til å utvikle gode digitale tilbud som har potensial til å nå nye brukergrupper.

Under vignetten Melkerampen vil vi i 2021 gjennomføre fem digitale samtaler om litteratur. Målet er å gi innbyggerne i Vestvågøy og Lofotregionen et arrangementstilbud uavhengig av funksjonsnivå og hvor i regionen de bor, for dermed å øke interessen for og engasjementet rundt litteratur. Ved å i tillegg gi andre bibliotek i regionen mulighet til å sette opp visninger av disse arrangementene, kan vi nå enda flere.

Effektmål: Økte besøkstall på digitale arrangement.

Beskrivelse

I utkastet til den nye kommunedelplanen for kultur i Vestvågøy kommune står det blant annet at “biblioteket skal formidle litteratur og kunnskap gjennom oppsøkende virksomhet”. Dette følges opp av et foreslått tiltak i handlingsplanen for 2021: “Biblioteket etablerer oppsøkende tilbud i hele Vestvågøy.”

Vi tar i denne omgang sikte på å utvikle bibliotekets litteraturformidling gjennom å strømme en serie litterære samtaler. Vestvågøy er en kommune med spredt bosetting, og vi ser behov for å nå ut til publikum utover kommunesenteret Leknes. Ved å strømme arrangement om litteratur i regi av oss som til daglig jobber ved biblioteket, vil vi kunne skape identifisering og øke engasjementet rundt boka også i andre deler av kommunen.

Vi ønsker å gjennomføre fem digitale samtaler om litteratur under vignetten Melkerampen. Ved hvert arrangement snakker vi om en aktuell roman, en romanserie, et forfatterskap eller en klassiker. Gjennom disse samtalene vil vi bygge og videreutvikle intern kompetanse på både litteratur, gjennomføring av arrangement og teknisk utstyr. Vi søker derfor om midler til personalressurser for å kunne sette av tid til kursing i strømmeutstyr og programvare, samt til å forberede, gjennomføre og markedsføre konseptet i hele regionen.

Å samarbeide med de andre aktørene på Meieriet kultursenter vil styrke gjennomføringsevnen og forankringen lokalt. Ved å invitere brukere med på disse samtalene når vi ut til ytterligere nye brukergrupper, som vil se på fordi de kjenner og identifiserer seg med den som deltar. Digitale arrangement kjenner ingen grenser, og vil vi kunne nå folk i både Vestvågøy, Lofotregionen og i Norge forøvrig. Som regionsenter i Lofoten vil vi bidra slik at de andre bibliotekene også kan strømme fra egne bibliotek. På denne måten får også innbyggerne i kommuner med færre ressurser nytte av arrangementene våre.

Målet er videre å invitere ansatte og brukere fra de andre Lofotbibliotekene til å bli med på Melkerampen. Et slikt regionalt biblioteksamarbeid vil både generere økt kompetanse og gjøre det lettere for de små bibliotekene å bruke tid på formidling.

Vi ønsker å bygge erfaring og kompetanse på digitale arrangement slik at vi kan etablere Melkerampen som en fast programpost på Meieriet. I forlengelsen ser vi for oss å utvikle andre format under samme vignett; samtaler om serielitteratur, aktuelle tema, lokalhistorie, barnebokbad og dessuten samtaler om filmer, spill og tv-serier. Med en slik utvidelse vil vi gjøre biblioteket mer synlig og tiltrekke oss nye brukergrupper.