Aktiv formidling

Melkerampen – Direkte strømmede boksamtaler

Når diskuterte du sist ei bok, en film eller en tv-serie i dybden? Og når forandret du forrige gang mening om en kulturopplevelse ved å lytte til noen som mente det motsatte?

 I en hverdag som flommer over av litteratur og kulturelle tilbud, er det lett å miste engasjementet og oversikten idet man haster videre til neste post.

Dette var noe av bakgrunnen for at Meieriet bibliotek i Vestvågøy i 2020 søkte Nasjonalbiblioteket om prosjektmidler for å lage Melkerampen: et konsept der to fra biblioteket inviterte en gjest for å snakke om ei bok, en bokserie eller et annet kulturuttrykk som betydde noe for vedkommende.  

Arrangementet foregikk ved via oppsatt streamingutstyr i biblioteket, og sendingen kunne følges og kommenteres live via Facebook-siden til biblioteket. Der kan man også se alle seks episodene per i dag.

Å gå utenfor komfortsonen for å utvikle seg

Alle som jobbet i biblioteket fikk prøve å planlegge, lede og/eller delta i en samtale på direkten, noe de sier har gitt ny kompetanse og erfaring som de bringer med seg videre i nye prosjekt. De erfarte at det var mulig å formidle og ha samtaler om litteratur på en annerledes måte og til potensielt mange flere mennesker. Blant annet kunne også folk som ikke kom seg fysisk på arrangement, likevel følge med. Prosjektgjennomføringa overlappet med pandemi, smittefrykt og nedstenging, noe som gjorde denne effekten ekstra sterk.

Meieriet oppfordrer til å utforske digital formidling

Meireriet vil absolutt oppfordre andre bibliotek til å prøve, men understreker at det forutsetter på sin side at streamingutsyr er tilgjengelig.  

-Både programlederrollen, tekniker og produsentrollene har vært utviklende; vi er flere som har beveget oss langt utenfor komfortsonene våre, og der planlegger vi å bli værende, sier Unni Kasteng-Jakobsen ved biblioteket

-Vi har også erfart det enorme mulighetsrommet som ligger i det å skape digitale arrangement, og vi har utviklet en viss teknisk kompetanse. Vi jobber for tida med podcast, og her nyter vi helt konkret godt av overføringsverdien. Til slutt er det verdt å nevne at vi har ledd mye av oss sjølv og hverandre underveis.

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke midler om Digitale samtaler om litteratur selv, eller lignende tiltak.

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket som kan danne utgangspunkt dersom du ønsker å søke om eller etablere et tilsvarende tilbud.

Les mer