Aktiv formidling

Bok til kirkekaffe

Nissedal bibliotek nådde gjennom sitt tiltak «Gjør døren høy, gjør porten vid – Folkebiblioteket med litteraturformidling inn i kirken» en målgruppe som var klar for å utvide sitt valg av litteratur.

Foto:  Sigrid K Nesland Vejen

Bokpraten gjorde kirkekaffen til en stor kulturopplevelse, takket være bibliotekarens unike evner som formidler av kvalitetslitteratur.

Petter R. (59):

Biblioteket i Nissedal var på jakt etter nye målgrupper, og har i sine hyller en stor bredde av litteratur som ofte ufortjent lever et stille liv.

Ved å søke aktiv formidlingsmidler kunne de frikjøpe personale til å teste ut nye arenaer. De opprettet kontakt med to ulike menigheter og hadde gode idemyldringssamtaler, før de inviterte seg selv med på bokprat til kirkekaffe med litteratur som de mente var ypperlig å formidle inn til de som føler seg hjemme i kirken.

Til sammen har biblioteket i Nissedal holdt ni ulike «Bok til kirkekaffe». Bibliotekaren valgte ut passende litteratur, og laget også ulike hefter til hver bokprat med oversikt over bøker som ble presentert og små smakebiter på innholdet. Dette ble tatt godt imot av målgruppen.

Skjermdump av brosjyre brukt i "bok i kirkekaffe" med dikt og bokliste. For og bakside. Sigrid K Nesland Vejen
Eksempel på brosjyre produsert av Biblioteket. For og bakside
Skjermdump av brosjyre brukt i "bok i kirkekaffe" med dikt og bokliste
Eksempel på brosjyre produsert av Biblioteket. Side 2 og 3

Gjennom tiltaket har de nådd en til dels ny målgruppe på hjemmebane og kunne overraske positivt med bøker brukerne ikke kjente til. Både selve opplevelsen og lyst til videre lesing var viktig, og det beste med det hele er at flere har begynt å bruke biblioteket.

Tilbudet med bok til kirkekaffe ble så godt mottatt at det lever videre selv etter prosjektperioden.

Bokpraten gjorde at eg fekk lyst til å lese dikt frå forfattarar eg aldri hadde høyrd om før.

Gunvor V. (72)
Utvalg av bøker og kaffekopp. Sigrid K Nesland Vejen
Et utvalg av bøker presenter på kirkekaffen. Foto: Sigrid K Nesland Vejen

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke om midler til tilsvarende eller lignende tiltak.

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket som kan danne utgangspunkt dersom du ønsker å søke om eller etablere et tilsvarende tilbud.

Les mer