Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Fergebiblioteket

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono bibliotek

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: 1. Flere nye registrerte voksne lånere og familier tilknyttet Kåfjord og Lyngen bibliotek. Effektmål: sammenligne statistikk for antall voksne lånere registrert i 2021 med antall voksne lånere som registreres i […]