Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Lokalhistorisk sus

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Ibestad bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Vi har en mulighet til å utnytte at vi i kommunen har et fungerende historielag, lokal tilstedeværelse fra et museum og et rikholdig historisk materiale knyttet til biblioteket. Målet er [...]

Øyhopping som formidlingsstrategi

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Ibestad bibliotek

Samlet støtte: 65 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Tiltak 1: "Fergebiblioteket". Mål: å gjøre biblioteket synlig og mer kjent for folk, nå nye brukergrupper og rekruttere nye brukere til biblioteket. Effektmåling: brukerundersøkelse rettet til hele befolkningen og spesielt [...]