Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Sortland – Suortá bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Vesterålsbibliotekene ønsker å få utredet og igangsatt noen av tiltakene som kom frem i prosjektet Samhandlingsplan for Vesterålsbibliotekene. Bibliotekene får mer og mer ansvar for å levere tjenester til grunnskolene. […]

Prosjekteier: Sortland – Suortá bibliotek

Samlet støtte: 140 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Målet er å øke samhandlingen mellom bibliotekene i Vesterålen og ledende teknologibedrifter. Ved å finne nye måter å samarbeide på samt å bli en tydeligere aktør ut mot brukerne. Bibliotekene […]