Samhandlingsplan for Vesterålsbibliotekene – videreføring

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Sortland – Suortá bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:200 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Mål

Vesterålsbibliotekene ønsker å få utredet og igangsatt noen av tiltakene som kom frem i prosjektet Samhandlingsplan for Vesterålsbibliotekene.

Bibliotekene får mer og mer ansvar for å levere tjenester til grunnskolene. Bibliotekene ønsker å tilby de samme tjenestene i alle kommunene.

Bibliotekene ønsker å markedsføre seg enhetlig på sosiale medier og på nettsider. Bibliotekene har ikke felles nettside eller felles konto på sosiale medier. Vesterålsbibliotekene ønsker at befolkningen skal få økt kjennskap til hva et moderne bibliotek inneholder og hva slags tjenester vi tilbyr. Det må også utredes innhold, utseende og oppdatering av disse sidene/tjenestene.

Det enkelte bibliotek skal skal få et spesielt emne-ansvar for felles tilgang i Vesterålen. Det enkelte bibliotek skal sørge for tilgang til lokalstoff for alle bibliotek i Vesterålen. Vi må se på mulighetene for et lokal transportløsning for å bedre tilgangen til en felles/enhetlig bokstamme i Vesterålen.

Beskrivelse

I 2021 søkte vi og fikk midler til å utvikle Samhandlingsplan for Vesterålsbibliotekene hvor målet var å øke samhandlingen mellom bibliotekene i Vesterålen.

Prosjektet med å lage en samhandlingsplan mellom bibliotekene i Vesterålen er første ledd for å kunne jobbe videre med tettere samhandling og å lage et biblioteknettverk for alle bibliotekformer i Vesterålen som låner ut medier

Alle kommunene i Vesterålen/bibliotekene har egne nettsider. Disse er ikke bygget opp på samme måte innholdsmessig eller layout. Det er ingen felles nettside-policy for Vesterålsbibliotekene. Bibliotekene ønsker å markedsføre seg enhetlig på sosiale medier og på nettsider. Vesterålsbibliotekene ønsker at befolkningen skal få økt kjennskap til hva et moderne bibliotek inneholder og hva slags tjenester vi tilbyr. På sosiale medier ønsker vi å samarbeide for eksempel med unboxing, bokomtaler, eventyrstunder, debatter/foredrag mm. Dette vil gi oss en veldig synergieffekt. Vesterålsbibliotekene har veldig forskjellig ressurskapasitet, og dette vil bidra til at man har en aktiv digital bidrag uten at man må gjøre alt selv.

Bibliotekene får mer og mer ansvar for å levere tjenester til grunnskolene. Bibliotekene ønsker å tilby de samme tjenestene i alle kommunene. Vesterålsbibliotekene er usikre på hvilke ressurser det vil kreve i form av stillinger og økonomi. Skolene må i større grad enn i dag bidra med ressurser til folkebibliotekene i Vesterålen, dersom vi skal kunne bidra på en positiv måte. Sortland bibliotek har utarbeidet en rammeavtale med alle grunnskolene i kommunen. Denne avtalen skal vi vurdere om vi kan utvikle og benytte hos alle Vesterålsbibliotekene.

Det enkelte bibliotek skal skal få et spesielt emne-ansvar for felles tilgang i Vesterålen. Det enkelte bibliotek skal sørge for tilgang til lokalstoff for alle bibliotek i Vesterålen. Vi må se på mulighetene for et lokal transportløsning for å bedre tilgangen til en felles/enhetlig bokstamme i Vesterålen.