Nye samarbeidsformer: Samhandlingsplan for Vesterålsbibliotekene

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Sortland – Suortá bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:140 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021

Søknad

Rapporter

Mål

Målet er å øke samhandlingen mellom bibliotekene i Vesterålen og ledende teknologibedrifter. Ved å finne nye måter å samarbeide på samt å bli en tydeligere aktør ut mot brukerne. Bibliotekene i Vesterålen trenger å starte ei felles ideskapning på hvordan driftsformer som kan utvide bibliotektilbudet etter at det mobile bibliotektilbudet ble lagt ned i 2014. Bibliotekene i Vesterålen ønsker å være tilgjengelig for alle. Ikke minst for de de som ikke kan komme til det fysiske biblioteket. Vi ønsker å videreutvikle teknologiske plattformer både til samhandling, formidling, gaming og digitalisering i samarbeid med ledende teknologibedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Prosjektet med å lage en samhandlingsplan mellom bibliotekene i Vesterålen er første ledd for å kunne jobbe videre med tettere samhandling, samarbeid og utvikling av teknologiløsninger og å lage et biblioteknettverk for alle bibliotekformer i Vesterålen som låner ut medier.

Beskrivelse

I Vesterålen kan man bokstavelig talt si at hvert bibliotek ligger på sin egen øy, med forskjellige utgangspunkt for sin drift og bibliotektilbud til brukerne.
Etter at bibliotekplan for Vesterålen for perioden 2013-2017 gikk ut, har det skjedd mye på det lokale bibliotekfeltet. Filialer er borte og bokbuss er nedlagt.
Bibliotekene i Vesterålen ønsker å nå alle brukergrupper i Vesterålen. Vi trenger derfor et tett samarbeid med ledende teknologibedrifter. Vi ønsker å videreutvikle teknologiske plattformer både til samhandling, formidling, gaming og digitalisering.
Ressurstilgangen for bibliotekene i Vesterålen er forholdsvis begrenset, og bortsett fra mediebudsjettene/innkjøpsbudsjettene, så finnes det svært få frie midler. Det betyr igjen at alt av aktiviteter, forfatterbesøk og lignende må dekkes av innkjøpsbudsjettettene til respektive bibliotek.
Et godt planverktøy i bunnen vil gjøre at man kommer på «forskudd», og at man i større grad kan planlegge eksterne søknader og nye samhandlingsprosjekter og realisere mål i «Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025».
Prosjektet med å lage en samhandlingsplan gjennomføres på under ett år. Hvor det først gjennomføres møter med biblioteksjefene hvor de ser på tidligere arbeid og planer med mål å finne ut hva de vil ta med seg inn i prosjektarbeidet. Samtidig skal de jobbe med en brukerundersøkelse mot publikum i kommunene. I undersøkelsen vil det evalueres nåværende tilbud, men viktigst av alt sees framover. Hvordan skal det framtidige bibliotektilbudet i Vesterålen være? Undersøkelsen skal være gjennomført før sommerferien setter inn 2021 i hovedsak digitalt, men også med mulighet for papirutgave til brukere som ikke benytter seg av digitale plattformer. Etter at spørreundersøkelsen er gjennomført samles materialet fra de to foregående bolkene inn i en kreativ idemyldringsprosess. Dette for å se nærmere på veien videre. Her ønsker vi allerede å ta med teknologibedrifter- og institusjoner i analysearbeidet. Det vil også være plass for både fag- og skolebiblioteker og andre naturlige samarbeidspartnere til bibliotekene. På høstsida setter biblioteksjefene seg ned og sammenfatter informasjonen de har sanket til en ny samarbeidsplan for Vesterålen.

I den forbindelse trengs det en kreativ og god prosess i bunnen. I dette prosjektet ønsker vi å benytte en kaospilot; en idéforløser som kan lede oss gjennom en kreativ prosess der det blir rom for å være grenseløs.

Vesterålen har som mål å være grenseløs. Derfor er «Grenseløse Vesterålen» også overskriften på strategidokumentet for «Kultursamarbeidet i Vesterålen», og det vil også være overskriften for Vesterålen sin satsning i forbindelse med Bodø 2024 (Bodø som kulturhovedstad).

Vesterålsbibliotekene ønsker å gå i fortopp og vise veien i et grenseløst biblioteksamarbeid.