Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Fauske – Fuosko bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Styrke nordnorske barns kjennskap til og kunnskap om lokal litteratur og fortellinger. Gi barn magiske opplevelser gjennom lytting til spennende, fantastiske fortellinger og musikk Styrke barns fantasi og egen fortellerglede [...]

Prosjekteier: Fauske – Fuosko bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Økt bruk av bibliotek og økt utlån ved at nye lånere tar i bruk biblioteket.