Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Melhus bibliotek

Samlet støtte: 75 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Målet med «Utforsk Melhushistoria» er å planlegge og gjennomføre formidlingsaktiviteter for kommunens ni barneskoler. I tillegg til den fagkompetente opplysningsvirksomheten er det et viktig mål at det skisserte formidlingstiltaket stimulerer […]

Mangfoldig litteratur i Norden

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Melhus bibliotek

Samlet støtte: 200 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: Målet er 2-delt: 1) Øke samkvem, kunnskap og kulturopplevelse i et nordisk perspektiv. Tema: a) Nyere nordiske forfatterskap b) Bli kjent med den litterære bakgrunn til innvandrere og flyktninger som […]