Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Biblioteket i farta

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Fjord bibliotek

Samlet støtte: 130 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: Gjere biblioteket til ein aktiv og synleg aktør i lokalsamfunnet og inkludere folkehelseperspektivet i tilboda til den vaksne befolkninga på ein ny måte.