Om arbeidet med Bibliotekkortet

Logo Bibliotekkortet

Under finner du den siste utviklingen og framdriften i arbeidet med nasjonalt lånerregister og Bibliotekkortet.

Er du usikker på noe om Bibliotekkortet og det nasjonale lånerregisteret?

Da kan du kan finne svarene på vår informasjonsside her:

Her har vi samlet viktige opplysninger om Bibliotekkortet og nasjonalt lånerregister. Der finner du også lenker til de tidligere utsendingene fra oss. Les gjerne igjennom for å sjekke om alt er mottatt. Spør om det er noe som er uklart!

Databehandleravtalene

Signeringen av datahandleravtalene er i gang. Vi minner om fristen 1. juni. Les mer her:

Påminner om reservering av nummerserier

Husk at hvert bibliotek må bestille og hente lånenummer fra denne siden på bibliotekutvikling no. Dette for å unngå at brukere får utdelt like nummer på kortene.  Dette må gjøres før dere bestiller trykking av kort hos deres leverandør.  

En del av dere vil nå kunne oppleve at deres biblioteksystem nekter dere å tildele et av deres trykte kort til en låner. Dette betyr at systemet deres er oppgradert, og gjør dere stand til å oppdage at dere er i ferd med å gi ut et kort som eies av et annet bibliotek. Dere unngår dermed å gi ut feil kort. Men det betyr også at dere har trykt opp kort uten å sjekke at dere har reservert nummerserien. Disse kortene kan dermed ikke brukes. Dere må reservere en ny nummerserie, og dessverre trykke opp nye kort. Samt makulere de kortene som da ikke kan brukes.

Systemleverandørene

De fleste av deres systemleverandører er nå klare med sin del av oppgraderingen. Vi venter på to system, og de jobber alt de kan med sin oppgradering slik at de oppfyller kravene til det nasjonale lånerregister.

Vi har derfor ikke aktivisert sperrene i systemet ennå. Disse sperrene vil medføre at om dere har et system som ikke oppfyller kravene så vil ikke deres lånere lenger være en del av nasjonalt lånerregister. De vil kun bli lokale lånere hos dere. Dette medfører at de ikke kan bestille fjernlån gjennom Biblioteksøk, de vil ikke kunne benytte seg av Filmbib. Og siden Filmoteket og Bookbites autentiserer mot det nasjonale lånerregisteret vil de heller ikke kunne benytte seg av disse tjenesten. Vi aktiviserer dem når alle er klare.

Veien videre

Det neste skrittet vi alle må ta for å gjøre dette systemet så trygt og sikkert som overhodet mulig, er å få alle lånere bort fra å bruke bare en PIN-kode for pålogging. Dette gjelder pålogging på nett. De vil fortsatt kunne bruke en PIN-kode på bibliotekenes automater, og eventuelt for meråpent.

Men på nett er ikke denne påloggingen sikker nok. Det handler nødvendigvis ikke om misbruk av noens kort, men risikoen for at lånerens personopplysninger kommer på avveie.

Dette må dere informere egne lånere om. Dere må altså få brukerne deres over på pålogging med passord eller ID-porten. Dere må begynne denne jobben over sommeren. Mange av dere har lånere som allerede har vært bekymret for dette. Og de vil jo møte dette kravet uansett ellers når de skal logge seg på noe som helst sted på nettet.

Riktig informasjon ut til brukerne

Vi oppfordrer dere til å gå over egne nettsider og sjekke at dere har oppdaterte opplysninger om Bibliotekkortet og nasjonalt lånerregister. Dere må sette inn rett nettadresse, og rett e-postadressen for spørsmål.  Det vil videre være fint om dere føyer til at for å kunne bruke noen av bibliotekenes tjenester må en også bruke lånenummeret til å bli låner ved det biblioteket.

Les mer