Bestilling av nummerserier for Bibliotekkortet

Hvert bibliotek må selv kjøpe og få trykket lånenummer på nye kort. For å unngå at brukere får utdelt like nummer på kortene,hvert bibliotek bestille og hente lånenummer fra et felles nasjonalt register til sine nye lånekort.

Her kan du bestille serier med lånenummer som du kan trykke på nye lånekort.

  1. Oppgi biblioteknummeret og passordet som du bruker i Basebibliotek.
  2. Oppgi antall lånenummer du trenger, det vil si antall lånekort du skal kjøpe.
  3. Du ser nummerserien du har bestilt, og tidligere nummerserier under «Vis bestilte nummerserier»

Når du har fått nummerserien oppgir du denne ved bestilling av lånekortene hos din leverandør.

Vennligst ikke bestill flere nummer enn biblioteket kommer til å trenge.

Et bibliotek som unnlater å bestille en egen nummerserie og som bruker lånenummer som er identiske med andre biblioteks nummer, er ansvarlig for å få ryddet slik at lånenummer som er brukt av flere, fjernes. Dette må gjøres av Bibliotek-Systemer AS. Ta kontakt via bibliotekkortet@nb.no