Aktiv formidling

Kan skjønnlitteratur gi perspektivendring? 

Stormen bibliotek i Bodø har gjort et utvalg av de beste skjønnlitterære bøkene som handlet om ungdom eller voksne i krise, bøker som påvirket oss sterkt.

Kan lesing av bøker med tema rundt ulike kriser kunne endre perspektivet, eller åpne tolkningsrom for de som møter ungdom eller voksne i krise, enten som lærer, sykepleier, psykiater, rådgiver, ja – egentlig alle vi møter hver dag.   

Ringer i vann er et prosjekt der Bodø bibliotek ønsket å bruke bøker som en kilde til innsikt, møte lånegrupper på nye arenaer, og inspirere til samtaler omkring skjønnlitteratur som berører og engasjerer under lesing, med utgangspunkt i bøker som omhandler kriser

Økt fokus på bøker av typen som kan gi innsikt i kriser

Biblioteket kjøpte inn ekstra eksemplarer av de utvalgte bøkene og inviterte til lesesirkler der disse bøkene var tema. I tillegg har de hatt litterær lunsj der de ulike bøkene ble presentert og lest høyt fra, samt blitt presentert i sosiale medier. Under den faste Strikk og lytt-programrekke på mandager kl. 18 har hver av bøkene blitt presentert og lest høyt fra.

Stormen biblioteks podcastserie Ringer i vann -tar for seg hver bok , og diskuterer også hvorvidt skjønnlitteratur kan ha en funksjon i sosialarbeid, eller være forsterkende for leserens empatiske evner. Flere Podkastepisoder kommer utover høsten 2023

De har laget en podkastserie, der de går inn på hver bok, samt diskuterer hvorvidt skjønnlitteratur kan ha en funksjon i sosialarbeid, eller være forsterkende for leserens empatiske evner. Podkastserien blir lansert høsten 2023

Prosjektet førte til økt fokus på enkelte typer bøker, og mange av de ansatte på biblioteket engasjerte seg i både utvelgelsen av bøker, og gjennomføring av prosjektet. Det ble etter hvert mye snakk om Ringer i vann, og entusiasmen var stor.  

-Vi oppfordrer gjerne andre til å gjøre det samme, men vi tenker at det kan være greit å være oppmerksom på at dette er et ganske ressurskrevende prosjekt, og for vår del så ble det litt utsatt fordi det ble såpass stort og omfattende, sier Solgunn Solli, bibliotekar og litteraturformidler på Stormen 

Å nå ut til de rette yrkesgruppene

 I prosjektet hadde de også et ønske om å komme inn på arbeidsplasser for å formidle disse bøkene, noe som viste seg vanskelig. Både på grunn av korona, og fordi de ikke kjente noen på de arbeidsplassene der det ville være naturlig å formidle bøkene.

De inviterte heller ulike yrkesgrupper inn på lansering av de ti bøkene på biblioteket med en litterær lunsj, og tilbakemeldingen var svært positiv. En av de som jobbet direkte med ungdommer fortalte at da bibliotekaren formidlet om “Kinderwhore” av Maria Kjos Fonn, så var det akkurat som om det ble fortalt om en av de ungdommene hun jobbet mye med. Så hun skulle låne med seg boka, og lese den sammen med den unge jenta.  

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke om midler til å gjennomføre Ringer i vann selv, eller lage deg din egen vri.

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket som kan danne utgangspunkt dersom du ønsker å søke om eller etablere et tilsvarende tilbud.

Les mer