Aktiv formidling

Bokbad på badene i Modum

Modum Bad bibliotek
Biblioteket Modum Bad

Tiltaket Bokbad på badene i Modum var bokbad på to av de gamle «badeinstitusjonene» i Modum, Modum bad og Vikersund (kur)bad, som ble arrangert av Midt-Buskerud bibliotek i samarbeid med institusjonene. Bokbader var bibliotekar Antti Kaukoranta.

For midler fra aktiv formidling kunne den frikjøpte bibliotekaren gjennomføre bokbad i samarbeid med de to helseinstitusjonene i kommunen.

Læringspunkter hentet fra sluttrapporten til tiltaket «Bokbad på badene i Modum» :

  1. Det går fint an å ha bokbad og andre arrangementer andre steder enn på biblioteket.
  2. Man treffer et annet publikum andre steder
  3. Det er alltid lurt med gode forberedelser og godt forarbeide ved arrangementer
  4. Det er lurt å ha flere medarbeidere med arrangementskompetanse
  5. Godt samarbeide lønner seg, det skaper noe å bygge videre på.
  6. Det å få en vikar inn, også kan være «et frisk pust».

Det å samarbeide med andre institusjoner i nærmiljøet har vært veldig bra, sier biblioteket. Økt kjennskap til og kunnskap om hverandre, kan føre til flere gode ideer og samarbeidsprosjekter. Begge samarbeidsinstitusjonene ønsker et fortsatt samarbeid.

– Disse helseinstitusjonene har stort sett pasienter som kommer fra andre kommuner enn Modum, noen kommer langveis fra. Da syntes vi det er veldig bra å kunne gi dem et tilbud, for det kan bli mange lange kvelder. Noen av pasientene er vanlige lånere i den tiden de er innlagt, så det synes vi er bare hyggelig sier biblioteksjef Tone Christine C. Skustad.

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere.

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket «Bokbad på badene i Modum» som kan danne utgangspunkt dersom du ønsker å søke om eller etablere et tilsvarende tilbud.

Les mer