Bokbad på badene i Modum

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Modum bibliotek
Samlet støtte:50 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Rapporter

Mål

Arrangere 2 bokbad på Modum bad for voksne der vår voksenbibliotekar leder bokbad med forfattere
Arrangere 2 bokbad på Vikersund kurbad for voksne der vår voksenbibliotekar leder bokbad med forfattere
Arrangere 1 bokbad og 5 lesestunder på Furumo bad for barn og ungdom

Beskrivelse

Modum har en lang tradisjon med bad og kurbad, og både Modum bad og Vikersund kurbad har i dag pasienter som blir der over lengre perioder. I tillegg har begge institusjonene et godt og variert kulturtilbud, som er åpent for både publikum og de som er på badene. Vår voksenbibliotekar er en dyktig og relativt erfaren bokbader, og tanken er å arrangere jevnlige bokbad og formidlingsarrangement på Modum bad og Vikersund kurbad, for å treffe et annet og nytt publikum enn de som vanligvis kommer til biblioteket på arrangementer. Begge disse institusjonene har et godt renomme som arrangør, spesielt Modum bad, og kanskje kan vi «høste» noe av det. De har endel faste som kommer til arrangementene deres, men også endel andre som kommer hvis det er tema som fenger. De har også et publikum som ikke er fullt så «lokalt» som bibliotekets.
Furumo svømmehall er en mer tradisjonell svømmehall, men med moderne driftsform og lokaler, som er populær blant barn og ungdom. Svømmehallen er kommunalt eid og drevet, og en del av kulturetaten (som biblioteket er). Vår flinke barnebibliotekar tenker å invitere med seg Bjørn Rørvik for å snakke om boka Bukkene Bruse i svømmehallen og Bukkene bruse drar til syden. Vi serverer syden-drinker og lager litt syden stemning for de fremmøtte. Og selvsagt blir det bading etterpå! Lesestundene legger vi opp på samme måte, Astrid finner bøker som passer for barn/ ungdommer fra 8-12 år, og så inviterer vi disse til et gitt tidspunkt, og finner et tema som passer denne boka, gjerne med bading, syden, reising o.l. som tema. Det blir mulighet for å bade etterpå. Svømmingen blir ikke gratis ( det er den ikke ellers heller), men deltakerne betaler ikke noe eksttra for Bokbad eller lesestund, og paraplydrinker og enkel servering er gratis. Målet for disse tiltakene er jo å oppsøke arenaer der det er mye folk, og å promotere biblioteket og bibliotekets tjenester der.