Lån fra Depotbiblioteket

Depotbiblioteket er Nasjonalbibliotekets samling av norske monografier og tidsskrifter, mikrofilmer av norske aviser og tidsskrifter samt norske lydbøker. I tillegg har vi samlingen «Det flerspråklige bibliotek» som består av over 90 000 bøker på mer enn 60 forskjellige språk, filmer og språkkurs. Samlingen er bygd opp av overført, pliktavlevert og innkjøpt materiale og er til bruk for alle norske bibliotek.

Alle bibliotek kan låne fra Depotbiblioteket

Det er flere måter du kan bestille fra Depotbiblioteket på:

Folkebibliotek og andre bibliotek som ikke bruker systemet Alma, bestiller direkte i Depotbiblioteket.

Bibliotek som bruker systemet Alma skal bestille fra Depotbibliotekets samling direkte i Alma.

Bibliotek kan også bestille direkte fra sitt eget biblioteksystem.

Depotbiblioteket leverer også digitale artikkelkopier

På grunn av budsjettsituasjonen avvikler Depotbiblioteket fra 1. januar 2023 tjenesten med artikkelkopier fra utenlandske tidsskrift. Dette gjelder tidsskrifter som er kodet med SOFT i Depotbibliotekets katalog. Tjenesten vil ikke bli igangsatt igjen, da materialet er tilgjengelig via utenlandske institusjoner. Samlingen med utenlandske tidsskrift merket SOFT vil bli kassert.

Artikkelreferansene fra Norart inngår i Depotbibliotekets katalog i Bibliofil, og artikler kan bestilles på samme måte som lån.

Kontakt Depotbiblioteket

Tlf. fjernlån: 75 12 12 82
Tlf. DFB-purringer: 75 12 12 66
E-post: depotbiblioteket@nb.no

Returnere lån til Depotbiblioteket

Lån returneres til Depotbiblioteket, biblioteknummer 0183300.

Nasjonalbiblioteket
Depotbiblioteket
Finsetveien 2
8624 MO I RANA

Dette gjelder også retur av publikasjoner fra vår flerspråklige samling.

Overføre publikasjoner til Nasjonalbiblioteket

Norske bibliotek kan sende eller overføre publikasjoner til Depotbiblioteket. Materialet vi tar inn skal ha utlånskvalitet. Før dere sender publikasjoner til depotet, må dere sette dere inn i retningslinjene og rekkefølgen for overføring.

Relevante lenker