Depotbiblioteket

Depotbiblioteket er Nasjonalbibliotekets så godt som komplette samling av norske monografier og tidsskrifter, mikrofilmer av norske aviser og tidsskrifter samt norske lydbøker utgitt fra og med 2004.

I tillegg har vi samlingen Det flerspråklige bibliotek som består av over 90 000 bøker på mer enn 60 forskjellige språk, filmer og språkkurs.

Samlingen er bygd opp av overført, pliktavlevert og innkjøpt materiale.

Informasjon om overgang til Bibliofil

Fjernlån fra Depotbiblioteket

Alle bibliotek kan bruke depotbiblioteket. Folkebibliotek og andre bibliotek som ikke bruker systemet Alma, bestiller direkte inne i Depotbiblioteket.

Bibliotek kan også bestille direkte fra sitt eget biblioteksystem.

Alma-bibliotek skal bestille fra Depotbibliotekets samling direkte i Alma. Her finner dere Units veiledning.

Kontakt Depotbiblioteket

Tlf. fjernlån: 75 12 12 82
Tlf. DFB-purringer: 75 12 12 66
E-post: depotbiblioteket@nb.no

Returnere lån til Depotbiblioteket?

Lån returneres til
Depotbiblioteket, biblioteknummer 0183300.

Nasjonalbiblioteket
Depotbiblioteket
Finsetveien 2
8624 MO I RANA

Dette gjelder også retur av publikasjoner fra vår flerspråklige samling.

Overføre publikasjoner til Nasjonalbiblioteket

Norske bibliotek kan overføre publikasjoner til Depotbiblioteket. Materialet vi tar inn skal ha utlånskvalitet. Før dere sender publikasjoner til depotet, må dere sette dere inn i retningslinjene og rekkefølgen for overføring.

Relevante lenker