Depotbibliotekets samling

Depotbibliotekets samling består av norske og utenlandske monografier og tidsskrifter, norske lydbøker, filmer og mikrofilmer. Depotbibliotekets samling er bygd opp av overførte, pliktavleverte og innkjøpte publikasjoner.

Samlingen består pr august 2023 av 1,6 millioner bøker, 640 000 tidsskriftbind, lydbøker, filmer, språkkurs og musikk (norsk musikk på DVD-plater).

Vi har en så godt som komplett samling av norske bøker og en nesten komplett samling av norske tidsskrift. I tillegg norske lydbøker på DVD, norske og utenlandske filmer på DVD, språkkurs og musikk på DVD.

Samlingen til Det flerspråklige bibliotek er også innlemmet i Depotbiblioteket sin samling. Denne består av over 100 000 bøker på mer enn 70 språk, filmer og språkkurs.