Avistjenesten gjør det mulig for brukeren å åpne et utvalg aviser på sin egen maskin ved hjelp av et brukernavn og passord som man logger inn på Nettbiblioteket med.

Hvordan får brukeren tilgang?

  1. Du som jobber i bibliotek, logger inn på nb.no/syn med brukernavnet og passordet fra Basebibliotek.
  2. Der henter du ut dagens passord. Brukernavnet som skal benyttes i Avistjenesten består av biblioteknummeret deres, etterfulgt av @genbib.nb.no
  3. Be brukeren logge på nettbiblioteket ved å trykke Logg inn øverst i høyre hjørne på Nettbiblioteket.

Brukeren må møte opp i biblioteket for å få innloggingsinformasjon. Avtaleverket gjelder for bruk i bibliotek. Vi anbefaler å generere nytt brukernavn og passord hver dag, passordet står til dere genererer et nytt.

Hvilke aviser har brukeren tilgang til?

Her ligger en oversikt over hvilke aviser som ligger fritt tilgjengelig på Nettbiblioteket, og en oversikt over hvilke aviser som er tilgjengelig kun i bibliotek.

Reklamemateriell for Avistjenesten

Vi har laget plakat, flyer og et banner til sosiale medier dere kan bruke i biblioteket.

Generelt om avistjensten

Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen, og per i dag er omtrent halvparten av alle aviser digitalisert. Du kan søke i alt digitalt materiale i Nettbiblioteket. Vi har dessverre lakuner i enkelte aviser, men digitaliserer fortløpende.

Hele den digitale samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket. Noen aviser kan også leses digitalt gratis i alle norske bibliotek. Tilgangene er gitt av rettighetsopphaverne etter avtaler med Nasjonalbiblioteket, og vi jobber stadig med å få nye avtaler.

Avistjenesten gjør det mulig for brukeren å åpne et utvalg aviser på sin egen maskin ved hjelp av et brukernavn og passord som man logger inn på Nettbiblioteket med.

De fleste aviser har en forsinkelse på 14 dager før de blir tilgjengelig i tjenesten.

Spørsmål?

Kontakt oss på epost.