Pakking av publikasjoner til Depotbiblioteket

Adresse for innsending

Depotbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Biblioteknummer: 0183333

Pakking av monografier

Sorter monografiene etter språk (norsk / utenlandsk) og pakk i esker. Pakk eskene fulle. Fyll evt. med papp eller annet fyllstoff.

Merk eskene med :

  • «Depotbiblioteket, 0183333»
  • Dato
  • Avleverende bibliotek
  • Innhold («norske monografier» eller «utenlandske monografier»).

Pakking av periodika

Sorter materialet etter språk (norsk / utenlandsk) og pakk i esker. Pakk eskene fulle, fyll evt. med papp eller annet fyllstoff.

Merk eskene med:

  • «Depotbiblioteket, 0183333,
  • Dato
  • Avleverende bibliotek
  • Innhold («norske periodika» eller «utenlandske periodika»).