Metadata til folke- og skolebibliotek

Generelt

I henhold til Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 skal Nasjonalbiblioteket sørge for at folke- og skolebibliotekene får fri, rask og maskinleselig tilgang til bibliografiske data.

Nasjonalbiblioteket har inngått kontrakt med Bokbasen AS om å levere metadata til norske folke- og skolebibliotek. Leveranseomfanget er norske forlagsutgivelser (papirbøker, lydbøker, e-bøker, lærebøker og språkkurs) med utgivelsesår fra og med 2017. Det presiseres at leveransen omfatter det som gis ut på norske forlag, altså både bøker med norsk som originalspråk og oversatte bøker. Leveransen omfatter også bøker fra Norsk kulturfond.

Oppstarttidspunkt er 16. januar 2017. Leveransen av metadata omfatter forhåndsposter og fullstendige poster for publikasjoner med utgivelsesåret fra og med 2017.

Metadataene vil bli levert fra Bokbasen i form av ferdige poster i to ulike format: MARC 21 og NORMARC. Leveransen tilrettelegges slik at biblioteksystemene kan hente poster for inkludering i lokalt biblioteksystem. Nasjonalbiblioteket informerer biblioteksystemleverandørene på det norske markedet om tilgangen til dataene. Bibliotekene vil få nødvendig informasjon fra sin systemleverandør.

Leveransen omfatter både forhåndsposter og fullstendige poster. Forhåndsposter, dvs. enkle poster som lages før utgivelse, skal leveres senest to virkedager etter at utgivelsen er gjort kjent for Bokbasen. Fullstendige bibliografiske poster skal leveres senest to virkedager etter utgivelse. Nasjonalbiblioteket har opphavsrettighet til postene og de vil derfor legges ut til fri bruk for alle.

Nasjonalbibliotekets metadataleveranse vil fra sommeren 2019 være registrert i henhold til RDA.

Tilgang til bibliografiske data direkte fra Nasjonalbiblioteket

I tillegg til leveransen fra Bokbasen er alle bibliografiske data som Nasjonalbiblioteket produserer til Nasjonalbibliografien i Alma (BIBSYS) tilgjengelig i MARC 21 og Dublin Core via BIBSYS sin OAI-PMH-tjener. Dette omfatter all registrering av pliktavlevert materiale på de samme områdene som leveransen fra Bokbasen dekker. Mer informasjon om høstingen her.

Merk at siden Nasjonalbiblioteket selv høster MARC 21-data fra Bokbasen, vil det være overlapp mellom det som kan høstes fra Bokbasen og det som kan høstes fra Nasjonalbiblioteket/BIBSYS. Alle poster produsert av Bokbasen vil imidlertid være merket med en Bokbasen-spesifikk postidentifikator i felt 035 (MARC 21),  Denne skal bevares gjennom hele livsløpet. Mer informasjon om merkingen av poster fra Bokbasen her.

Nytt anbud

Avtaleperioden med Bokbasen går ut mot slutten av 2020, og for å sikre fortsatt leveranse av metadata fra 2021 har Nasjonalbiblioteket har besluttet å gå ut med nytt åpent anbud gjeldende fra 2021.   

Kontakt og spørsmål

Ta kontakt Nasjonalbiblioteket på e-postadressen metadataleveranse@nb.no hvis dere har spørsmål eller ønsker å melde fra om feil i leveransen.Mer informasjon