Legge inn og endre elementer (2,39)

Legge inn og endre elementer

I denne videoen vil du lære hvordan du legger inn og endrer elementer. Med elementer menes alle former for grafikkelement. Det kan være enkle former som linjer, rundinger og firkanter, eller det kan være mer detaljerte illustrasjoner som for eksempel en blomst eller en bil.