Digitalt påfyll: Spill- og filmformidling

Norsk filminstitutt viser eksempler på formidlingsinnhold for film og spill, og presenterer nettsiden hvor bibliotekene får tilgang til innhold om norske dataspill.

Spill- og filmformidling

Norsk filminstitutt har ordninger som gir bibliotekene gratis tilgang til nye norske spill, kortfilmer og dokumentarer.
Filmer og spill kan tilbys låntakerne, samt brukes av bibliotekene til/i arrangementer.

Christina Iverson er rådgiver for innkjøpsordningene, og vil vise eksempler på formidlingsinnhold for film og spill.
Vi får se den nye nettsiden hvor bibliotekene får tilgang til innhold om norske dataspill.

Bibliotek som setter opp publikumsarrangementer for spillformidling, kan søke NFI om tilskudd. Vi ser på hvilke arrangementer NFI støtter som bidrar til kulturavtrykket for spill utover det å være en sosial aktivitet.

Les om tilskuddsordningene for spillformidling arrangementer Tilskudd til arrangementer for formidling av dataspill / NFI og kompetanseheving Kompetansehevende tiltak for formidlere av dataspill / NFI

Les mer om innkjøpsordningen for spill og se innkjøpsordningens filmer på Filmbib.no.

NFI er statens forvaltningsorgan på film- og spillområdet, underlagt Kulturdepartementet.

Videoen er et opptak fra 08. desember 2022

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  Annenhver uke kan du få et digitalt foredrag om aktuelle bibliotekspørsmål. Agder fylkesbiblioteket har utviklet konseptet, og står fortsatt som redaktør for tilbudet, og tar imot ønsker og innspill om innhold.