Kunnskapsaktør -kursløyper og teksthefte

Kursmateriale laget for å ta et helt nytt grep om bibliotekets rolle som kunnskapsaktører og for jevnlig kompetanseheving.

Publisert 28. august 2023 | Oppdatert 29. jan 2024

En spørreundersøkelse i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (Fif-prosjektet) viser at bare 4 av 10 folkebibliotekansatte er trygge i sine roller som kunnskapsformidlere og opplever trygghet i å veilede brukere i søk.

Dette ønsket Fif-prosjeketet å gjøre noe med. Kunnskapsaktør er et eget satsingsområde innenfor Fif-prosjektet. For å hjelpe fylkesbibliotekene til å «restarte» satsinger på kunnskapsaktørrollen, laget Kunnskapsaktør to læringshefter til støtte for kompetanseheving i sektoren.

Det første heftet består av sju ulike kursløyper som fylkesbibliotekene kan kjøre i sine områder, ut i fra lokale behov og ønsker. Disse løypene spisser kompetansen ut fra målgrupper eller bakgrunnskompetansen til deltagerne.

Det andre heftet består av ulike fagtekster med refleksjonsspørsmål og oppgaver. Dette tekstheftet skal brukes til samtale og refleksjon i de ulike kursløypene.

Selv om løypene ble laget med tanke på fylkesbibliotek, og tekstheftene med tanke på folkebibliotek, har ressursene vist seg å være nyttig for mange typer bibliotek.

Lenke til tekstheftet Kunnskapsaktør. pfd
Lenke til heftet med kursløyper – Rollen som kunnskapsaktør.pdf

Mer informasjon om satsingsområdet: